Tiskové prohlášení IIO z 19.7.2013: Nesouhlasíme s kampaní BSA

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Nesouhlasíme s kampaní BSA

Praha, 19.7.2013: Iniciativa informatiky pro občany nesouhlasí s kampaní mezinárodní organizace BSA, která v České republice nepůsobí, mylně interpretovanou jako kampaň českého zastoupení BSA, nabízející finanční odměnu osobám, které ji upozorní na nelegální software a až do okamžiku povolení BSA budou o této věci mlčet. BSA se tak opět staví do role jakési softwarové policie a opět ukazuje svoji sprostou a také právně dost amatérskou tvář.

Chápeme potřebu posilování povědomí o trestné činnosti v oblasti legálnosti používání software, ovšem takhle se postupovat nedá a celá věc je navíc zahalena spoustou podivností.

Tvrzení, že zvyšování nákupu software je způsobeno právě činností a kampaní BSA je naprostá demagogie. Například prohlášení Jana Hlaváče, že protože v loňském roce nakupovaly kraje hromadně software právě po oslovení BSA, znamená to, že do té doby musely používat software nelegálně, podle nás hraničí s trestným činem a poškozuje nejen kraje, ale potenciálně kriminalizuje každého, kdo kdykoliv nakupuje jakýkoliv software. Nesouhlasíme ani s nesmysly typu stavění na roveň policie a autorskoprávních organizací. Podle našeho názoru je takto prováděná činnost zcela kontraproduktivní, a byť by byla motivována dobrým cílem, je na samé hraně přípustnosti. Dovolujeme si také připomenout, že software není jen duševní vlastnictví softwarových firem, ale jejich zboží.

Iniciativa informatiky pro občany
Praha, 19. července 2013


Toto je text tiskového výstupu Iniciativy informatiky pro občany. Další tiskové výstupy naleznete na našich webových stránkách na adrese www.iio.cz v sekci Tiskové výstupy.