TISKOVÁ ZPRÁVA IIO z 5.8.2013: Je nutné pokračovat v elektronizaci

TISKOVÁ ZPRÁVA

Je nutné pokračovat v elektronizaci

Praha, 5.8.2013: V souvislosti s novou vládou očekáváme pokračování v aktivitách elektronizace a modernizace veřejné správy a to zejména elektronizace procesů a služeb pro občany a podnikatele.

Domníváme se, že ať bude ve vedení resortu Ministerstva vnitra ČR kdokoliv, měl by pokračovat v nastoleném směru rozvoje e-governmentu u nás. Jsou v běhu zcela zásadní projekty elektronizace veřejné správy, které jsou do značné míry závislé na pokračování financování z fonrů Evropské unie v následujících letech.

Je nezbytné, aby vnitro pokračovalo v koordinaci aktivit elektronizace veřejné správy a aby pokračovalo také v souvislosti s vysvětlováním a obhajováním dosavadní práce v této oblasti.
Iniciativa informatiky pro občany

Praha, 5. srpna 2013


Toto je text tiskového výstupu Iniciativy informatiky pro občany. Další tiskové výstupy naleznete na našich webových stránkách na adrese www.iio.cz v sekci Tiskové výstupy