Projekt SPES (EU)

Projekt SPES (Supporting Patients through E-service Solutions, 2011 – 2013) se v rámci pilotních projektů ve 4 evropských městech (Ferrara, Vídeň, Brno a Košice) snaží o praktické využití telemedicíny se zaměřením na různé klienty domácí péče. Projekt staví na zkušenostech získaných v rámci projektu OLDES (Older People’s e-services at home). Italská Ferrara se soustředí na pacienty s chronickými dýchacími chorobami, především na ty, kteří potřebují neinvazivní podporu ventilace a kyslíkovou terapii. Ve Vídni se věnují pacientům s demencí, pro které jsou navrhovány a testovány nejen programy na podporu a trénink paměti, ale i systém lokalizace ztracených osob v budovách a současně v otevřeném prostoru. Důraz je kladen na uživatelsky příjemné prostředí, které klienti budou schopni snadno využívat. V Boskovicích na Moravě má systém sloužit imobilním pacientům, kterým nejen zpřístupní služby v oblasti e-health, ale současně nabídne možnost ověřovat v běžném denním provozu, jak jsou pro ně skutečně užitečné různé aktuálně dostupné technické pomůcky, např. senzory identifikace nebezpečných sklonů, místní dálkové ovládání domácnosti (zapnutí / vypnutí domácích spotřebičů, oken a dveří atd.) nebo identifikační náramky pro dezorientované osoby. Pilotní studie slovenských Košic je věnována podpoře sociálně vyloučených seniorů.

Související odkazy:
Projekt SPES
Projekt OLDES