Projekty ATIS4all a ETNA - tématické sítě rozvoje asistivních technologií (EU)

ATIS4All (Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All) je tříletý evropský projekt podpořený v rámci programu CIP ICT-PSP.

Cílem projektu financovaného z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace CIP ICT-PSP je především zlepšit přístupnost informačních technologií pro zdravotně postižené a pomoci k rozšíření tzv. asistivních technologií. V rámci podpory rozšíření těchto technologií projekt umožňuje otevřenou diskuzi mezi jednotlivými subjekty (vládní a neziskové organizace, výzkumné organizace, univerzity či technologické společnosti).

IIO je v tomto projektu aktivním článkem zejména v oblasti výzkumu a vyhledávání informačních zdrojů. Odborníci z IIO se dlouhodobě na celosvětové úrovni věnují teorii i praktickým implementacím výzkumu asistivních technologií.