Governance accessibility v ČR (ČR, EU)

Governance accessibility je soubor opatření a principů, které ve své podstatě sdružují aktivity vedoucí k přístupnosti veřejné správy jako takové - tedy nejen k přístupnosti webových stránek a informac´, ale k celé přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb. Jedná se o v ČR se rodící aktivitu, která má spoustu návazností a aspektů.

K této problematice se postupné rodí tématický web Governance accessibility v ČR , který je jako mikroportál součástí našeho webu, neboť IIO je v této oblasti velice aktivním článkem.