Aktivita Praha bezbariérová a otevřená a koncepce bezbariérovosti (Praha)

Odborníci z Iniciativy informatiky pro občany a Sociálního fóra se podílejí na problematice bezbariérovosti dopravy a na přípravě městské Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze.

Cílem ucelené aktivity Praha bezbariérová a otevřená je zajistit, aby každý - tedy třeba i osoby se zdravotním postižením, cestující s kočárky, cestující se sníźenou pohyblivostí a další, mohli v maximální možné míře využívat veřejnou hromadnou dopravu v Praze.

Více informací naleznete kupříkladu zde:

  • Praha bezbariérová - Portál Hlavního města Prahy k problematice bezbariérovosti veřejného prostoru a veřejných služeb
  • Mikroweb k přípravě a projednávání Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze (dosud není veřejně přístupný)