Governance accessibility

Veřejná správa, respektive zejména poskytování veřejných služeb garantovaných státem, je zcela zásadní oblastí, v níž musíme prosazovat rovný přístup - ke všem. Zejména osoby se zdravotním postižením musejí mít garanci toho, že v maximální možné míře budou moci využívat veřejných služeb a využívat svá práva a dodržovat své povinnosti. Virtuální projekt “Governance accessibility” navazuje na jednotlivé projekty a řešené oblasti, ať už se jedná o aplikaci rovného přístupu, či o problematiku přístupnosti.

Aktivity, které pojmou veřejnou správu jako přístupnou pro osoby se specifickými potřebami (ale nejen pro ně) se dají shrnout do “governance accessibility”, česky by se dalo asi přeložit jako “přístupná veřejná správa” či “přístupné veřejné služby”, ovšem v našich končinách se pojmem přístupné veřejné služby rozumí spíš přátelská veřejná správa - tedy efektivnější a méně byrokratická, spíše než přístupná také pro OZP. Ale i v ČR se děje spousta aktivit v této oblasti, spíše ovšem skloňovaných jako bezbariérovost.

Základní principy

K základním principům governance accessibility patří například:

  • Pochopitelné a nediskriminační právní prostředí
  • Jednoznačný zákaz diskriminace kvůli zdravotnímu či jinému znevýhodnění
  • Garance práv a rovného přístupu k osobám se zdravotním postižením a se specifickými potřebami
  • Přístupnost informací o veřejné správě, o státem poskytovaných službách a o právech a povinnostech těchto osob
  • Možnost v maximální možné míře využívat služeb veřejné správy