Co je to IIO?

Iniciativa informatiky je nezávislá neformální odborná platforma pro zvyšování úrovně nasazování informačních a komunikačních technologií v rámci ČR a to jak v národním, tak i v celoevropském i celosvětovém kontextu. Je nepochybné, že počítače a jejich aplikace jsou již dávno běžnou součástí našeho života - ovšem e-government a infrmatika ve veřejné správě stále trochu váznou.

Na druhou stranu v ČR se leccos již podařilo a není důvod předstírat opak.

Poslání a cíle

Naším cílem je poskytovat nejen laické, ale i odborné veřejnosti co nejširší odbornou platformu a podporu v souvislosti s elektronizací a efektivizací veřejné správy. Naše nezávislá a volná iniciativa sdružuje zejména odborníky z veřejné správy i komerčního sektoru. Jsme zde nejen proto, abychom informovali, ale abychom i pomáhali něco změnit.

Naše země se v této oblasti vyvíjí velice rychlým tempem a občas jako kdybychom zapomínali na toho nejdůležitějšího – na občana. Co on tomu říká, nebo spíš, co to jemu přinese? Na takové otázky hledejme společně odpověď a prosazujme zájmy občanů.

Běžný člověk se informatiky zdráhá, protože si upřímně řečeno nedokáže představit, co mu informační technologie mohou přinést a čím mu v jeho životě mohou být prospěšné. I na tyto otázky by naše iniciativa měla odpovědět a dělat informatice osvětu.

Navíc, ICT a e-government se stává stále více politickým tématem a trochu se z něj vytrácí apolitičnost a odbornost a smysl. A přitom se máme už čím chlubit.