Aktuálně...

Víte, že...

 • Sejmi barvu a kresli - tužka Scribble Pen umí psát všemi barvami

  16.7.2014

  Getthumbnail Tužka Scribble Ink je v podstatě multifunkční tiskárna se skenerem v těle obyčejné tužky. Na horním konci je skener snímající barvu, níž v těle jsou CMYK inkoustové náplně, následuje míchačka a pak samotný hrot inkoustového pera, které začne psát dříve sejmutou barvou.

  Tužka má navíc paměť až na sto tisíc uživatelských barev a s podporou 24bitových barev nabízí přes 16 miliónů barev. Sejmuté barvy přitom nemusíte použít jen při psaní. Můžete si nasnímat třeba barvy záclon v domácnosti a na mobilu si je v doprovodné aplikaci porovnávat s barvami v obchodě.

  Více podrobností naleznete na zive.cz

Starší »

Starší aktuality

 • Vzniká ATIS forum

  8.11.2013

  Situace v oblasti podpory a rozvoje a užívání asistivních technologií je na národní i evropské úrovni dosti složitá. Proto jsme se rozhodli založit nezávislou odbornou platformu osobností a odborníků, kteří mají zájem tuto oblast někam posunout. Tato aktivita souvisí s aktivitami “Governance accessibility” na úrovni EU i na úrovni národní.

  Proto zakládáme platformu s jednoduchým názvem ATIS forum v rámci níž se chceme konkrétně bavit o tom, co v této oblasti je nezbytné a vhodné udělat.

  Více informací v budoucnu naleznete na připravovaném webu atisforum.site44.com

 • Opět se sešla pracovní skupina pro Národní standard spisových služeb

  7.11.2013

  pracovní skupina pro Národní standard spisových služeb Dnes se na své další schůzce sešla pracovní skupina, která pracuje na optimalizaci rámce pro spisovou službu. Spisová služba se řídí příslušnou legislativou, jejíž součástí je i Národní standard pro ESSL, který definuje konkrétní technické požadavky na spisovou službu a na její funkce. Postupem času se z praxe ukázalo, že je třeba některé věci předefinovat a pojmout trochu jinak. Vznikla pracovní skupina, kde jsou zástupci MVČR, Národního archivu a odborných firem, která se snaží najít shodu v problematických oblastech. Pracovní skupina vznikla z popudu CNZ a postupně diskutuje o jednotlivých aspektech souvisejících s požadavky na spisovou službu. Jejími závěry budou návrhy na úpravu příslušné legislativy, včetně Národního standardu a také návrhu na související metodiky. Závěry se bude MV dále zabývat. Dnes se hovořilo o takzvaném "typovém spisu", který se používá třeba v personální agendě apod.

 • V listopadu se v Praze uskuteční ATIS workshop

  6.11.2013

  Asistivní technologie - obrovsky široké téma, ve kterém ovšem není moc jasno a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Je to sice docela specifická problematika, ale vlastně se to dotýká velkého množství lidí.

  V rámci evropských aktivit Governance accessibility a dvou evropských projektů ATIS4all a SPES se v Praze uskuteční odborný workshop k problematice asistivních technologií - kde to vezmeme z různých aspektů.

  Workshop se uskuteční v Praze dne 26.11.2013. Veškeré informace k workshopu jsou k dispozici na mikrowebu k workshopu

 • Začala pracovat odborná skupina projektu e-Sbírka a e-Legislativa

  13.8.2013

  V tomto týdnu se poprvé sešla odborná skupina k projektu e-Sbírka a e-Legislativa - tedy k projektu elektronizace znění právních předpisů i procesu jejich přípravy. Elektronická sbírka předpisů je jedním z důležitých a doslova nezbytných projektů e-governmentu, protože v tuto chvíli neexistuje státem garantované elektronické znění aktuálně platného práva. Elektronizace v této oblasti by měla přinést garanci uveřejnění elektronických verzí konsolidovaných (aktuálně platných) zákonů a dalších právních předpisů a měla by i nastavit technické prostředí a pravidla pro tvorbu právních předpisů, aby se nevytvářely různými způsoby a v různých technologiích. Projekt je starý několik let, vzhledem k nedostatku finančních prostředků se ale realizuje až nyní. Odborná skupina bude řešit všechny jeho základní aspekty a bude pracovat po celou dobu projektu.

 • Poslanecká sněmovna schválila zákon, o veřejných rejstřících osob

  8.8.2013

  Dnes Poslanecká sněmovna schválila návrh Zákona o veřejných rejstřících osob , který připraviloMinisterstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra, také za účasti našich odborníků z IIO. Zákon navazuje na nový Občanský zákoník , který obecně stanovuje, že právnické osoby a všechny jejich údaje (jako je třeba i členství v jejich orgánech) se jako veřejné informace zapíší do veřejných rejstříků. Tento zákon pak stanoví podrobnosti takových rejstříků.

  “Jedná se o jedno z mnoha opatření egovernmentu, vše se tím ztransparentní a zjednodušší a počítáme i s tím, že informace vedené v rejstřících budou na základě takzvané materiální publicity veřejně dostupné a obecně platné a nebude je muset nikdo dokládat.” řekl k tomu dnes Michal Rada.

  Návrh zákona ještě projedná Senát a podepíše Prezident, platit musí společně s novým Občanským zákoníkem k 1. lednu 2014. Do té doby však musí být vytvořeny informační systémy rejstříků a to včetně napojení na základní registry a musí se ještě vyřešit problém s validitou a důvěryhodností elektronických výpisů z těchto rejstříků.

 • Captcha Help: Nová služba nejen pro nevidomé, která pomáhá pracovat s Captchou

  5.8.2013

  Správce národní domény cz.nic spustil do provozu novou službu nejen pro nevidomé, která vám pomůže se čtením a luštěním obrázků Turingova testu - tedy takzvané Captchy.

  Captcha se používá k odlišení robota od člověka, a to při nejrůznějších situacích - třeba při registracích do služeb, tvorbě e-mailů, odesílání příspěvků apod. Pro nevidomé a zrakově postižené osoby není Captcha mnohdy čitelná a ani v dnešní době různých pluginů s ní práce není jednoduchá.

  Cz.nic nyní pomáhá v situacích, kdy uživatel z nějakého důvodu nemůže Captchu samostatně přečíst.

  Web Captcha Help

 • Představujeme Strategický rámec eGovernmentu pro období 2014+

  16.7.2013

  Ministerstvo vnitra předložilo dlouho připravovaný zásadní strategický dokument k rozvoji e-governmentu v následném období k připomínkám odborné veřejnosti. Dokument si můźete prostudovat i na našem webu na zvláštní stránce a můžete rovnou i vznášet připomínky do diskuse.

 • RVKIS se shodla na tom, jak prosazovat rozvoj IS ve veřejné správě

  14.6.2013

  Na dnešním zasedání Řídícího výboru RVKIS (Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost) se projednávaly také návrhy dokumentů směřujících ke sjednocení pravidel při pořizování a udržování informačních systémů ve veřejné správě. V následujících týdnech budou tyto dokumenty předloženy také odborné veřejnosti a budete k nim moci diskutovat pochopitelně i prostřednictvím našeho webu.

 • Blíží se další konference Městský rok informatiky

  5.6.2013

  ...a tentokrát v Českých Budějovicích

  Ve dnech 113. a 14. června se v Českých Budějovicích koná tradiční akce Městský rok informatiky. Více na WWW stránkách organizátora - www.infocom.cz

 • Zveme vás na seminář o eGovernmentu

  25.4.2013

  S moderními technologiemi pracujeme dnes a denně – doma, v práci, ve škole, v hospodě… Proč tedy ne v komunikaci se státem? Jak na tom ICT a zejména e-Government v České republice vůbec je?

  Ve skutečnosti se toho o českém, a tím méně pak evropském a světovém, e-Governmentu moc neví. I u nás jsou zajímavé projekty a funkční systémy, ale i v této oblasti máme ještě co dodělávat...

  Srdečně vás tímto zveme na připravovaný seminář klubu MSD Idealisté.cz, který se bude konat ve čtvrtek 25. 4. od 18:00 ulice Korunní 12, Praha 2. Tématem bude elektronická komunikace s veřejnou správou, neboli eGovernment. Přednášet bude Michal Rada, vedoucí IIO.

  Vstup je zdarma.

 • Vláda projednala roční zprávu o informatizaci krajů v ČR

  9.1.2013

  Vláda dnes projednávala zprávu o informatizaci krajů v ČR. Pochopitelně pro kraje byla v roce 2012 klíčová zejména dvě témata a to technologická centra krajů a také napojení krajských systémů a databází na základní registry.

  Můžete si přečíst materiál Zpráva o informatizaci krajů v roce 2012

 • Michal Rada o e-governmentu v roce 2013

  7.1.2013

  Přál bych si, aby rok 2013 byl rokem, kdy se českým ICT projektům a e-governmentu začne vracet dobrý zvuk...", řekl v telefonickém rozhovoru na téma začínajícího roku vedoucí IIO Michal Rada. Hovořil o potřebě daleko více propagovat fungující projekty e-governmentu a jejich využitelnost pro občany a i o Evropské unii a o dalším programovém období.

  Rozhovor s Michalem Radou, vedoucím Iniciativy informatiky pro občany z dnešního rána

  Záznam rozhovoru v MP3 (1,9MB, 4 minuty)

« Novější

Omluva

Vážení návštěvníci,

I mistr tesař se sem tam utne a dnes se to stalo i nám. Díky hyperaktivitě některých z nás jsme si efektně odstřelili web. Původně měl tento web být připravován postupně a představen až s celým obsahem, no ale stalo se... Tedy od nynějška máme tento nový web. V rámci našich časových možností se budeme snažit portovat obsah asap, ale nebude to jednoduché. Velice se všem omlouváme.

Zde je starý web se všemi jeho dokončenými obsahy.

Michal Rada, vedoucí IIO